Selskabsret

Uanset om en virksomhed skal købes eller sælges kan vi bistå med rådgivning omkring overdragelsesprocessen. Vi medvirker i de indledende undersøgelser(due dilligence), forhandlingerne af samtlige vilkår, og udarbejder gerne den endelige overdragelsesaftale.

Vi har stor erfaring med overdragelse af mange forskelligartede virksomheder, såsom lægeklinikker, cafeer, landbrug mv.

Generationsskifte er tillige overdragelse af en virksomhed, og vi kan rådgive omkring hel eller delvis overdragelse af en virksomhed til familiemedlemmer, ligesom vi kan etablere holdingselskabsstruktur som led i generationsskiftet.​

Vi kan rådgive omkring alle dele af selskabsretten, herunder stiftelser, ændringer i bestående selskaber, fusioner, spaltninger mv.

Vi kan rådgive omkring kapitalkrav, hæftelsesregler, ledelsesopgaver m.m..

Vi udarbejder ejeraftaler (tidligere aktionær- eller anpartshaveroverenskomster), deltager i generalforsamlinger, og bistår gerne i en løbende dialog med ledelsen omkring selskabets forhold.​

Kontakt os gerne

Kontakt advokat Karen Damgaard på telefon 47 31 00 55, eller via mail: kd@frederikssundadvokaterne.dk for at høre nærmere.

Skal vi hjælpe dig?