Retssager

Alle advokater på vores kontor har stor procedureerfaring med førelse af retssager for domstolene.

Kontoret har advokater med møderet for Højesteret, og kan således føre sager på alle niveauer indenfor domstolene.

Herudover fører vi tillige sager i klagenævn og for Voldgiftsretten.

​Vi foretager i den indledende fase en vurdering af sagen, herunder om der er udsigt til at føre sagen med et gunstigt resultat. Vi gennemgår herefter sagen og problemstillingerne med klienten, hvorefter denne drøftes og eventuelt videreføres ved domstolene.

​Kontakt os gerne

Kontakt os gerne for at høre mere om retsager.Vi kan kontaktes på telefon 47 31 00 55.

Skal vi hjælpe dig?