Retssager og konfliktløsning

​Nogen gange udvikler tvister sig til egentlige retssager, der behandles ved domstolene.
Kontorets advokater kan bistå ved løsning af tvister ved de danske domstole og kan møde for såvel Landsret som for Højesteret.

Endvidere bistår vi ved behandling af sager ved diverse råd, nævn, klageinstanser og voldgiftssager.

Vi foretager indledningsvis en vurdering af sagen, herunder dens mulige udfald. Vores vurdering drøftes herefter med klienten og sagens videre forløb aftales med denne.​

Vi sørger at begrænse kundens omkostninger, herunder ved at afdække mulighederne for opnåelse af fri proces eller retshjælpsdækning ved kunden eget forsikringsselskab.

Advokat Karen Damgaard er uddannet mediator og påtager sig derfor mæglingsopgaver, således at tvister og retssagsbehandling kan undgås. Mediation kan medvirke til en fortsættelse af et løbende samarbejdsforhold, idet begge parter har en væsentlig interesse i at kunne fortsætte det fremtidige samarbejder. Således er familieretlige tvister særdeles velegnet til løsning ved mediation

Vi kan kontaktes på telefon 47 31 00 55 eller ved at sende en mail til 3600@frederikssundadvokaterne.dk.

Skal vi hjælpe dig?