Erstatnings- og forsikringsret advokat

Har du været udsat for et uheld eller en ulykke, kan vi hjælpe dig med at få den rigtige erstatning.​

Mange har hverken overskud, energi eller overblik over deres rettigheder når uheldet er ude, og vi kan hjælpe med at skabe tryghed, og sikre, at din erstatningssag bliver ordentlig behandlet.

Vi kan blandt andet hjælpe med at rejse krav over for den erstatningsansvarlige part og opgør erstatningskravets størrelse.

Vi foretager en vurdering af ansvarsgrundlaget og rådgiver omkring anlæg af retssag, såfremt den skadeforvoldende part ikke anerkender erstatningspligten.​ Vi undersøger om du er berettiget til opnåelse af fri proces eller retshjælpsdækning hos dit forsikringsselskab.

Når du har været udsat for en begivenhed, hvor det har været nødvendigt at involvere dit forsikringsselskab, kan vi bistå med rådgivning omkring sagsforløbet med forsikringsselskabet og gældende forsikringsret.

Stor erfaring som forsikringsret advokat

Vi har stor erfaring med førelse af sager mod forsikringsselskaber, herunder rådgivning omkring dine rettigheder i forhold til de for dit forsikringsforhold gældende forsikringsbetingelser, opgørelse af dit krav og muligheder for at få medhold i en retssag mod forsikringsselskabet.

Kontakt os på telefon 47 31 00 55​ for at høre nærmere.

Hvad koster en advokat?

gavel

​Er du interesseret i at få en advokat, så kan du kontakte vores advokatfirma og høre mere om vores priser på telefon 47 31 00 55 eller via vores kontaktformular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1) Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
2) Er medlemmer af Advokatsamfundet
3) Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Skulle der opstå situationer, hvor du ønsker at klage​

Karen Damgaard

Advokat & Partner

​Se profil​ →

Lasse Kiil Pedersen

Advokat & Partner

​Se profil​ →

danskeadvokater_logo
advokatsamfundet_logo

bankoplysninger

Nordea: 2670 3483 693035

Danske Bank: 3430 3430 079077

åbningstider

Man-tor 9.00 - 16.00

fredag 9.00 - 14.00