Kontrakter

K​ontrakter er basale for enhver virksomhed. Når virksomheder handler sammen er det en god ide at få aftalte detaljerne omkring samarbejdet, da en grundigt udarbejdet kontrakt kan imødegå en lang række problemstillinger. I sidste ende kan en god samarbejdskontrakt medføre, at samarbejdet mellem virksomhederne kan fortsætte uagtet de opståede udfordringer, idet der i kontrakten vil være taget højde for alle tænkelige udfordringer.

​Vi rådgiver omkring virksomheders behov for indgåelse af kontrakter, ligesom vi kan gennemgå allerede eksisterende kontrakter, og rådgive omkring disses overensstemmelse med gældende lovregler, og samtidig kvalitetssikre disse, herunder påse at aftalerne også tilgodeser den enkelte virksomhed.

​Vi kan rådgive i forhandlingsfasen, hvor vi kan gennemgå og kommentere allerede udarbejdede kontraktudkast, forhandle med kontraktparter, og udarbejde den endelige kontrakt.

Kontakt os gerne

Kontakt advokat Karen Damgaard på telefon 47 31 00 55, eller via mail: kd@frederikssundadvokaterne.dk for at høre nærmere.

Skal vi hjælpe dig?