Fast ejendom​

Frederikssundadvokaterne I/S har mange års erfaring med rådgivning af såvel private som erhvervsdrivende i forbindelse med deres køb og salg af bolig samt erhvervsejendom.

Køb af fast ejendom

For private er der som regel tale om den største investering i livet, hvorfor der er god grund til at søge juridisk rådgivning og få gennemgået handlens dokumenter. Forhold som skal undersøges er blandt andet servitutter, kommunale ejendomsoplysninger om ejendommen, om ejendommen er forurenet, ligesom der skal tinglyses et skøde og udfærdiges refusionsopgørelse.

Entreprise

De personer som ønsker at bygge et nyt hus, har ligesom købere af brugte huse behov for at blive sikret bedst muligt i processen, herunder er der som regel behov for gennemgang og justering af den entreprisekontrakt som den udførende total- eller hovedentreprenør har præsenteret bygherre(forbrugeren) for. Endvidere vil der ofte være behov for rådgivning fra en byggesagkyndig rådgiver. Vi har stor erfaring på dette område og kontakt med byggesagkyndige.​​

En entreprisekontrakt mellem entreprenør og forbruger stiller ofte forbrugeren ringere end reglerne foreskriver i AB-Forbruger.

Leje

Lejelovgivningen er kompliceret, da denne består af flere forskellige regelsæt. Når man skal underskrive en lejekontrakt vil det ofte være en god ide med forudgående kvalificeret juridisk rådgivning. Vi kan endvidere bistå med førelse af sager for Huslejenævnet eller Boligretten.

Køb af andelsbolig

I Andelsboligforeninger og ved køb og salg af andele kan der opstår en række problemstillinger, som vi kan rådgive om, herunder vilkår i overdragelsesdokumenter, forbedringsværdier, analysering af andelsboligforeningen, foreningens økonomi mv.​

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Vi kan kontaktes på telefon 47 31 00 55 eller ved at sende en mail til 3600@frederikssundadvokaterne.dk.

Skal vi hjælpe dig?