Erstatnings- og forsikringsret advokat

Har du været udsat for et uheld eller en ulykke, kan vi hjælpe dig med at få den rigtige erstatning.​

Mange har hverken overskud, energi eller overblik over deres rettigheder når uheldet er ude, og vi kan hjælpe med at skabe tryghed, og sikre, at din erstatningssag bliver ordentlig behandlet.

Vi kan blandt andet hjælpe med at rejse krav over for den erstatningsansvarlige part og opgør erstatningskravets størrelse.

Vi foretager en vurdering af ansvarsgrundlaget og rådgiver omkring anlæg af retssag, såfremt den skadeforvoldende part ikke anerkender erstatningspligten.​

​Vi undersøger om du er berettiget til opnåelse af fri proces eller retshjælpsdækning hos dit forsikringsselskab.

Når du har været udsat for en begivenhed, hvor det har været nødvendigt at involvere dit forsikringsselskab, kan vi bistå med rådgivning omkring sagsforløbet med forsikringsselskabet og gældende forsikringsret.

Stor erfaring som forsikringsret advokat

Vi har stor erfaring med førelse af sager mod forsikringsselskaber, herunder rådgivning omkring dine rettigheder i forhold til de for dit forsikringsforhold gældende forsikringsbetingelser, opgørelse af dit krav og muligheder for at få medhold i en retssag mod forsikringsselskabet.

Kontakt os på telefon 47 31 00 55​ for at høre nærmere.

Skal vi hjælpe dig?