Selskabsret

Uanset om en virksomhed skal købes eller sælges kan vi bistå med rådgivning omkring overdragelsesprocessen. Vi medvirker i de indledende undersøgelser(due dilligence), forhandlingerne af samtlige vilkår, og udarbejder gerne den endelige overdragelsesaftale.

Vi har stor erfaring med overdragelse af mange forskelligartede virksomheder, såsom lægeklinikker, cafeer, landbrug mv. Generationsskifte er tillige overdragelse af en virksomhed, og vi kan rådgive omkring hel eller delvis overdragelse af en virksomhed til familiemedlemmer, ligesom vi kan etablere holdingselskabsstruktur som led i generationsskiftet.​

Vi kan rådgive omkring alle dele af selskabsretten, herunder stiftelser, ændringer i bestående selskaber, fusioner, spaltninger mv. Vi kan rådgive omkring kapitalkrav, hæftelsesregler, ledelsesopgaver m.m.

Vi udarbejder ejeraftaler (tidligere aktionær- eller anpartshaveroverenskomster), deltager i generalforsamlinger, og bistår gerne i en løbende dialog med ledelsen omkring selskabets forhold.​

Kontakt os gerne

Kontakt advokat Karen Damgaard på telefon 47 31 00 55, eller via mail: kd@frederikssundadvokaterne.dk for at høre nærmere.

Hvad koster en advokat?

gavel

​Er du interesseret i at få en advokat, så kan du kontakte vores advokatfirma og høre mere om vores priser på telefon 47 31 00 55 eller via vores kontaktformular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1) Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
2) Er medlemmer af Advokatsamfundet
3) Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Skulle der opstå situationer, hvor du ønsker at klage​

Karen Damgaard

Advokat & Partner

​Se profil​ →

Lasse Kiil Pedersen

Advokat & Partner

​Se profil​ →

danskeadvokater_logo
advokatsamfundet_logo

bankoplysninger

Nordea: 2670 3483 693035

Danske Bank: 3430 3430 079077

åbningstider

Man-tor 9.00 - 16.00

fredag 9.00 - 14.00