Retssager

Alle advokater på vores kontor har stor procedureerfaring med førelse af retssager for domstolene.

Kontoret har advokater med møderet for Højesteret, og kan således føre sager på alle niveauer indenfor domstolene.

Herudover fører vi tillige sager i klagenævn og for Voldgiftsretten.

​Vi foretager i den indledende fase en vurdering af sagen, herunder om der er udsigt til at føre sagen med et gunstigt resultat. Vi gennemgår herefter sagen og problemstillingerne med klienten, hvorefter denne drøftes og eventuelt videreføres ved domstolene.

​Kontakt os gerne

Kontakt os gerne for at høre mere om retsager.Vi kan kontaktes på telefon 47 31 00 55.

Hvad koster en advokat?

gavel

​Er du interesseret i at få en advokat, så kan du kontakte vores advokatfirma og høre mere om vores priser på telefon 47 31 00 55 eller via vores kontaktformular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1) Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
2) Er medlemmer af Advokatsamfundet
3) Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Skulle der opstå situationer, hvor du ønsker at klage​

Karen Damgaard

Advokat & Partner

​Se profil​ →

Lasse Kiil Pedersen

Advokat & Partner

​Se profil​ →

danskeadvokater_logo
advokatsamfundet_logo

bankoplysninger

Nordea: 2670 3483 693035

Danske Bank: 3430 3430 079077

åbningstider

Man-tor 9.00 - 16.00

fredag 9.00 - 14.00