Kontrakter

K​ontrakter er basale for enhver virksomhed. Når virksomheder handler sammen er det en god ide at få aftalte detaljerne omkring samarbejdet, da en grundigt udarbejdet kontrakt kan imødegå en lang række problemstillinger. I sidste ende kan en god samarbejdskontrakt medføre, at samarbejdet mellem virksomhederne kan fortsætte uagtet de opståede udfordringer, idet der i kontrakten vil være taget højde for alle tænkelige udfordringer.

​Vi rådgiver omkring virksomheders behov for indgåelse af kontrakter, ligesom vi kan gennemgå allerede eksisterende kontrakter, og rådgive omkring disses overensstemmelse med gældende lovregler, og samtidig kvalitetssikre disse, herunder påse at aftalerne også tilgodeser den enkelte virksomhed.

​Vi kan rådgive i forhandlingsfasen, hvor vi kan gennemgå og kommentere allerede udarbejdede kontraktudkast, forhandle med kontraktparter, og udarbejde den endelige kontrakt.

Kontakt os gerne

Kontakt advokat Karen Damgaard på telefon 47 31 00 55, eller via mail: kd@frederikssundadvokaterne.dk for at høre nærmere.

Hvad koster en advokat?

gavel

​Er du interesseret i at få en advokat, så kan du kontakte vores advokatfirma og høre mere om vores priser på telefon 47 31 00 55 eller via vores kontaktformular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1) Er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
2) Er medlemmer af Advokatsamfundet
3) Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves

Skulle der opstå situationer, hvor du ønsker at klage​

Karen Damgaard

Advokat & Partner

​Se profil​ →

Lasse Kiil Pedersen

Advokat & Partner

​Se profil​ →

danskeadvokater_logo
advokatsamfundet_logo

bankoplysninger

Nordea: 2670 3483 693035

Danske Bank: 3430 3430 079077

åbningstider

Man-tor 9.00 - 16.00

fredag 9.00 - 14.00