Entreprise

Byggeriet opføres ofte på baggrund af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, også kaldet AB92, ABT 93 der gælder for totalentrepriser, eller AB-Forbruger.

​Der findes endvidere særlige regelsæt for byggesagsrådgivere, kaldet ABR89​

​Vi rådgiver indenfor alle områder af entrepriseretten, herunder bistår vi i forbindelse med indgåelse af kontrakter med entreprenører, forbrugere, underentreprenører mv., samt ad hoc rådgivning i forbindelse med byggesagens forløb.

Vi har erfaring med førelse af retssager omkring entreprise- og byggeretlige forhold ved domstolene, samt førelse af voldgiftssager.

Kontakt advokat Karen Damgaard på telefon 47 31 00 55, eller via mail: kd@frederikssundadvokaterne.dk for at høre nærmere.

Skal vi hjælpe dig?