​Klageinfo

Måtte der opstå en situation, hvor rådgivningen ikke opfylder klientens forventning, bør klienten rette henvendelse til den sagsansvarlige partner med henblik på en intern vurdering af sagen af en uvildig partner, som vil forsøge at opnå en hensigtsmæssig løsning med klienten. Hvis dette ikke lykkes, har klienten mulighed for at klage over advokaten og/eller salæret til Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat:

Kronprinssegade 28
1306 København K

Tel: 33 96 97 98
klageafdelingen@advokatsamfundet.dk

www.advokatnaevnet.dk

Skal vi hjælpe dig?